Valitse työehtosopimus
Valitse palkkamuoto
Anna tuntipalkka
Ilta (18:00 - 22:00)
15,00 %
(22:00 - 07:00)
40,00 %
Lauantai (06:00 - 18:00)
20,00 %
Sunnuntai (LA 18:00 - SU 24:00)
100,00 %
Tunnista ylityötunnit
Valitse vakuutuskassa
Valitse ammattiliitto
Valitse työttömyyskassa
Palkkaerittely
Palkka yhteensä (brutto)
0,00 €
Vähennyserittely
Ennakonpidätys
0,00 %
0,00 €
TyEL-maksu
0,00 %
0,00 €
Tvak-maksu
0,00 %
0,00 €
Vähennykset yhteensä
0,00 €
Palkka yhteensä (netto)
0,00 €
Vuoro
Vuoron aloituspvm. / klo
Vuoron lopetuspvm. / klo
Tunnit
Ilta
LA
100%
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Anna syntymäaika
Anna ennakonpidätys
%
Kilometrikorvaus
km
0,00
Muu palkan lisäys
Muu palkan vähennys
Laajempi pyhätuntien erittely
Ohessa ovat esillä tarkistuslomakkeen automaattiset vakiovalinnat. Muutokset seuraaviin kohtiin ohittavat lomakkeen automaattiset valinnat. Vakiovalinnat voidaan palauttaa tyhjentämällä muutetut kohdat.
Ensimmäiset ylityötunnit
h
Eläkevakuutusmaksu
%
Työttömyysvakuutusmaksu
%
Vakuutuskassapidätys
%
Ay-jäsenmaksu
%
Kilometrikorvaus
Iltalisä
%
Yölisä
%
Lauantailisä
%