Valitse työehtosopimus
Valitse palkkamuoto
Anna tuntipalkka
Ilta (18:00 - 22:00)
15,00 %
(22:00 - 07:00)
40,00 %
Lauantai (06:00 - 18:00)
20,00 %
Sunnuntai (LA 18:00 - SU 24:00)
100,00 %
Tunnista ylityötunnit
Valitse vakuutuskassa
Valitse ammattiliitto
Valitse työttömyyskassa
Palkkaerittely
Palkka yhteensä (brutto)
0,00 €
Vähennyserittely
Ennakonpidätys
0,00 %
0,00 €
TyEL-maksu
0,00 %
0,00 €
Tvak-maksu
0,00 %
0,00 €
Vähennykset yhteensä
0,00 €
Palkka yhteensä (netto)
0,00 €
Vuoro
Vuoron aloituspvm. / klo
Vuoron lopetuspvm. / klo
Tunnit
Ilta
LA
100%
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Anna syntymäaika
Anna ennakonpidätys
%
Kilometrikorvaus
km
0,00
Muu vähennys
Laajempi pyhätuntien erittely
Ohessa ovat esillä tarkistuslomakkeen automaattiset vakiovalinnat. Muutokset seuraaviin kohtiin ohittavat lomakkeen automaattiset valinnat. Vakiovalinnat voidaan palauttaa tyhjentämällä muutetut kohdat.
Ensimmäiset ylityötunnit
h
Eläkevakuutusmaksu
%
Työttömyysvakuutusmaksu
%
Vakuutuskassapidätys
%
Ay-jäsenmaksu
%
Kilometrikorvaus
Iltalisä
%
Yölisä
%
Lauantailisä
%